Sovitteluolosuhteet

EHDOT LIIKETOIMINNAN RAKENNUKSEN JAKAMISEKSI

Sivuston omistaja, mutta myyjä ei myy irtaimen omaisuuden tarjousta sivustolla. Siksi ostaessaan irtainta omaisuutta tehdään sopimus ostajan ja myyjän välillä myyjän toimipaikassa. Verkkosivuston omistaja ei siis ole tämän myyntisopimuksen osapuoli. Myyjän ja ostajan välillä sovellettavat yleiset ehdot sisältyvät tähän asiakirjaan mukavuuden vuoksi. Huomaa: näitä yleisiä ehtoja sovelletaan ostajan ja myyjän välillä, joten verkkosivuston omistaja ei voi luottaa niihin.

 • Jos myyjä sijaitsee Euroopan unionin (EU), Norjan, Liechtensteinin tai Islannin maassa, sovelletaan eurooppalaista etämyyntiä koskevaa direktiiviä. Tämä direktiivi sisältää seuraavat oikeudet ja takeet
 • Myyjän on toimitettava ostajalle tiedot veroista, maksusta, toimituksesta ja sopimuksen täyttämisestä selvästi ja kirjallisesti.
 • Ostaja saa tilauksen 60 päivän kuluessa, ellei myyjän kanssa ole sovittu muista ehdoista. Jos kyseistä liikkuvaa tuotetta ei ole tai sitä ei enää ole saatavana, myyjän on ilmoitettava asiasta ostajalle. Mahdolliset (ulos) maksut on palautettava 30 päivän kuluessa, paitsi jos Myyjä tarjoaa samanlaisen irtaimen omaisuuden.
 • Ostajalla on peruuttamisoikeus, mikä tarkoittaa, että ostaja voi palauttaa oston 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta ilman perusteluja. Mahdolliset toimituskulut vastaa ostaja. Mahdolliset (ulos) maksut on palautettava kolmenkymmenen päivän kuluessa.

1 ARTIKLA - MÄÄRITELMÄT

Näissä levitysolosuhteissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys

 • Verkkosivusto: alusta on saatavana osoitteessa www.bylinapedersen.com, joka sisältää myös kaikki siihen liittyvät aliverkkotunnukset.
 • Verkkosivuston omistaja
 • Ostaja: henkilö, joka tekee oston yllä olevalla verkkosivustolla.
 • Myyjä: yritys, joka myy irtainta omaisuutta ostajalle joko valmistajana tai kauppiaana.2 ARTIKLA - OSAKKEET

Jos myyjä sijaitsee Euroopan unionin (EU), Norjan, Liechtensteinin tai Islannin maassa, sovelletaan etämyyntiä koskevaa eurooppalaista direktiiviä. Tämä direktiivi sisältää seuraavat oikeudet ja takeet

 1. Myyjän on toimitettava ostajalle tiedot veroista, maksusta, toimituksesta ja sopimuksen täyttämisestä selvästi ja kirjallisesti.
 2. Ostaja saa tilauksen 60 päivän kuluessa, ellei myyjän kanssa ole sovittu toisesta toimikaudesta. Jos kyseistä irtainta omaisuutta ei ole tai sitä ei enää ole saatavana, myyjän on ilmoitettava asiasta ostajalle. Mahdolliset (ulos) maksut on palautettava kolmenkymmenen päivän kuluessa, paitsi jos Myyjä tarjoaa samanlaisen irtaimen omaisuuden.
 3. Ostajalla on peruuttamisoikeus, mikä tarkoittaa, että ostaja voi palauttaa oston enintään 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta ilman perusteluja. Mahdolliset toimituskulut vastaa ostaja. Mahdolliset (ulos) maksut on palautettava 30 päivän kuluessa.3 ARTIKLA - VÄLIAIKAISEN PALVELUN TAITE

 1. Sivuston omistaja, mutta myyjä ei myy irtaimen omaisuuden tarjousta sivustolla. Siksi ostajan ja myyjän välillä tehdään sopimus, kun irtainta omaisuutta ostetaan. Verkkosivuston omistaja ei siis ole tämän myyntisopimuksen osapuoli.
 2. Tietyt irtaimet kiinteistöt ostetaan kolmansilta osapuolilta, olivatpa ne sitten sijoittautuneet Euroopan unioniin, verkkosivuston kautta.
 3. Sivuston omistajan tarjoama palvelu on välityspalvelu, jota tarjotaan kolmannelle osapuolelle. Tilaaessaan irtonaista tuotetta sivuston kautta, sivuston omistajalla on valtuudet toimia välittäjänä ostajan nimissä ja ostajan kustannuksella ja tilata irtainta omaisuutta kyseisen irtaimen omaisuuden tosiasialliselta myyjältä.
 4. Jos todellinen myyjä on sijoittautunut Alankomaiden ulkopuolelle ja sen seurauksena merkityksellinen irtaimisto on tuotava, tämä tapahtuu ostajan nimellä. Lisäkustannukset, kuten tuontivero ja (tullikustannukset), vastaa ostaja.

4 ARTIKLA - MAKSU

 1. Maksu ostetusta tuotteesta käsitellään verkkosivuston omistajan kautta. Verkkosivusto Omistaja vastaa myös (maksamalla) tosiasialliselle myyjälle.
 2. On mahdollista, että sivustolla noteeratut hinnat eroavat summista, jotka sivuston omistaja maksaa (päällä) todelliselle myyjälle. On mahdollista, että myyjällä on mahdollisuus ostaa tuote pienemmällä summalla sen jälkeen, kun ostaja on ostanut sen. Näissä tapauksissa ostajan maksaman määrän ja tosiasialliselle myyjälle maksetun määrän välistä erotusta pidetään korvauksena sivuston omistajan tarjoamasta kolmannen osapuolen välityspalvelusta.5 ARTIKLA - VALITUSMENETTELY

 1. Jos ostaja on tyytymätön tapaan (välityssopimus), se voidaan ilmoittaa sivuston omistajalle verkkosivustolla olevien yhteystietojen kautta. Verkkosivuston omistaja käsittelee jokaisen ostajan tekemän raportin erittäin huolellisesti ja mahdollisimman pian. Verkkosivusto Omistaja antaa ostajalle merkittävän vastauksen enintään 14 päivän ajan ilmoituksen vastaanottamisesta.
 2. Jos tyytymättömyys 1 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn. Tämän artikkelin 1 kohdassa ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan ODR-foorumin riitakomiteaan (https://ec.europa.eu/consumers/odr.


EHDOT

1 ARTIKLA - MÄÄRITELMÄT

Näissä olosuhteissa seuraavilla termeillä on seuraava merkitys

Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalinen sisältö ja / tai palvelut etäsopimuksen ja näiden tavaroiden yhteydessä, yrittäjä tai kolmas osapuoli tarjoaa digitaalisen sisällön ja / tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen sopimuksen perusteellaundefined

Harkinta-aika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan; Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin, liiketoiminnan tai käsityön harjoittamisessa ja joka tekee sopimuksen yrittäjän kanssa

Päivä: kalenteripäivä

Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto

Kestotapahtuma: sopimus useista tuotteista ja / tai palveluista, joiden toimitus- ja / tai ostovelvoite on jaettu ajan myötä

Kestävä väline: mikä tahansa keino tai keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tallennetun tiedon, myös sähköpostin, tulevan kuulemisen ja muuttumattoman jäljentämisen.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus ennen jäähdytysjaksoa

Mallilomake: yrittäjän kuluttajalle toimittama peruutuslomake, jonka kuluttaja voi täyttää, jos hän haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja / tai (pääsy) digitaaliseen sisältöön ja / tai palveluihin kuluttajille etäyhteyden kautta

Etäsopimus: sopimus, jossa vain yrittäjän järjestämässä järjestelmässä tuotteiden ja / tai palvelujen etämyyntiin sopimuksen tekemiseen saakka, mukaan lukien vain yksi tai useampi tekniikka etäviestinnän kuluttajalle

Etäviestintätekniikka: tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää etäsopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat yhdessä samassa huoneessa samanaikaisesti

Yleiset ehdot: yrittäjän nykyiset ehdot.

 

2 ARTIKLA - YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Tuhdittarjoukset
2986 BA.
Lijster 8, Ridderkerk
KVK: 78425484


Lisätietoja yrityksestämme on aina saatavana pyynnöstä!


3 ARTIKLA - SOVELLETTAVUUS

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia sekä kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia ja tilauksia.

 1. Ennen etämyyntisopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista ennen sopimuksen tekemistä, todetaan, että yrittäjä voi nähdä yleiset ehdot, miten ne voidaan nähdä ja että nämä yleiset ehdot voidaan tarkastaa mahdollisimman pian kuluttajan pyyntö. voidaan lähettää ilmaiseksi.
 2. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti edellisestä osasta riippumatta, ennen sopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja asettaa ne saataville. voidaan helposti tallentaa kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista ennen sopimuksen tekemistä, ilmoitetaan, missä yleiset ehdot voidaan tarkastaa sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta sähköisesti tai muuten kuluttajan pyynnöstä.
 3. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelusedellytyksiä, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja ristiriitaisten yleisten ehtojen tapauksessa kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan säännökseen, jota sovelletaan hän. edullisin.
 4. Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräys julistetaan mitättömäksi tai tuhotaan milloin tahansa, nämä yleiset ehdot ovat voimassa ja asiaa koskeva pätemätön tai pätemätön säännös korvataan välittömästi keskinäisessä kuulemisessa. ottaa yhteyttä mahdollisimman tarkasti säännöksellä, joka lähentää alkuperäisen tarkoitusta.
 5. Tilanteet, joita ei säännellä näillä yleisillä ehdoilla, on arvioitava näiden yleisten ehtojen mukaisesti.
 6. Epävarmuus yhden tai useamman käyttöehtomme säännöksen selityksestä tai sisällöstä on selitettävä näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

   

  4 ARTIKLA - TARJOUS

  1. Jos tarjous on voimassa rajoitetun ajan tai se tehdään olosuhteissa, joissa vaikutus on keskeytetty tai liukeneva tai muissa olosuhteissa, tämä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.
  2. Yrittäjän tarjous ei ole sitova. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
  3. Yrittäjän tarjous sisältää kuvauksen tarjotuista tuotteista ja / tai palveluista, jotka ovat aina täydellisiä ja tarkkoja. Tarjous sisältää riittävän yksityiskohtaisen kuvauksen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen oikein. Jos yrittäjä käyttää kuvia, jotka viittaavat siihen, että nämä kuvat osoittavat tarjottavan tuotteen, nämä ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja / tai palveluista. Tarjouksen ilmeiset virheet tai virheet eivät voi sitoa yrittäjää.
  4. Tuotteiden mukana olevat kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei kuitenkaan voi taata, että esitetyt värit vastaavat tarkalleen tuotteiden oikeita värejä.
  5. Jokainen tarjous sisältää sellaisia tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä on erityisen totta
   1. hinta veroineen
   2. mahdolliset toimituskulut
   3. tapa, jolla sopimus tehdään, ja siihen tarvittavat toimet
   4. määritetäänkö etäviestinnän nopeuden taso vai ei, lasketaanko etäviestintätekniikan käytön kustannukset muulla perusteella kuin käytettyjen viestintävälineiden tavanomaisella perusnopeudella?
   5. jätetäänkö sopimus sopimuksen tekemisen jälkeen, ja jos on, miten kuluttaja voi tutustua siihen
   6. etäsopimuksen vähimmäiskesto pidennetyn tapahtuman tapauksessa.
   7. soveltaa peruuttamisoikeutta
   8. maksutapa, sopimuksen toimitus ja toteuttaminen  5 ARTIKLA - SOPIMUS

  1. Jollei 1 kohdan säännöksistä muuta johdu. 4, sopimus tehdään silloin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää vastaavat ehdot.
  2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei vahvista hyväksynnän vastaanottajaa, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
  3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimenpiteet.
  4. Yrittäjä voi ilmoittaa itselleen oikeudellisessa kehyksessä, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, samoin kuin kaikki tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuulliselle tekemiselle. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella hyviä syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus hylätä määräys tai pyytää tai liittää erityisiä ehtoja täytäntöönpanolle.
  5. Yrittäjä lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävällä välineellä viimeistään tuotteen tai palvelun tai digitaalisen sisällön toimittamisen yhteydessä
   1. yrittäjän toimipaikan vierailijaosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia
   2. ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta tai selkeää ilmoitusta peruuttamisoikeuden poissulkemisesta
   3. Takuutiedot ja olemassa oleva myynnin jälkeinen palvelu
   4. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta veroineen
   5. toimituskulut tarvittaessa
   6. maksutapa, etäsopimuksen toimittaminen tai toteuttaminen
   7. vaatimukset sopimuksen irtisanomiselle, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa
   8. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, malli on peruuttamisen muoto.
   9. Laajennetun liiketoimen tapauksessa edellisen kappaleen säännöstä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

    

   6 ARTIKLA - PERUUTTAMISOIKEUS

   Tuotteita toimitettaessa:

   1. Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus 14 päiväksi ilmoittamatta syytä.
   2. Tämä pohdinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ennalta nimitetty edustaja on vastaanottanut tuotteen ja ilmoittanut yrittäjälle.

   Kenen

   1. 1.Kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä, pohdinta-aika alkaa päivästä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on saanut viimeisen tuotteen. Edellyttäen, että hän on ilmoittanut kuluttajalle selvästi tästä ennen tilausprosessia, yrittäjä voi hylätä tilauksen useista tuotteista, joilla on eri toimitusajat.
   2. tuotteen toimittaminen koostuu useista lähetyksistä tai osista, pohdinta-aika alkaa päivästä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan
   3. Sopimus sisältää tuotteiden säännöllisen toimituksen tietyn ajanjakson ajan, pohdinta-aika alkaa päivästä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.


   Palveluille ja digitaaliselle sisällölle, jota ei tarjota konkreettisella välineellä

   4. Jos palvelusopimusta tai digitaalisen sisällön toimitussopimusta ei toimiteta konkreettisella välineellä, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen neljätoista päiväksi ilman perusteluja. Nämä neljätoista päivää alkavat seuraavana päivänä sopimuksen tekemisen jälkeen.

   Laajennettu pohdinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei ole toimitettu konkreettisella välineellä, kun ne eivät ilmoita peruuttamisoikeudesta

   5. Jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle laillisesti vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta tai mallin peruuttamislomakkeesta, harkinta-aika päättyy 12 kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kappaleiden mukaisesti määritetyn alkuperäisen pohdintajakson päättymisestä. artikkeli.

   6. Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen pohdintajakson alkamisesta, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja on saanut nämä tiedot.

   7. Pohdintajakson aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksen tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako tuote varastoida. Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen kaikilla toimitetuilla lisävarusteilla ja - jos kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

   8. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat palautetaan ajoissa, esim. Kuljetustodistuksen käyttäminen.   7 ARTIKLA - HARJOITTAMISEN KUSTANNUKSET PERUUTTAMISEN OIKEUS

   1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeutta, palauttamiskustannukset eivät ylitä tavaroita.
   2. Yrittäjä palauttaa ostomäärän mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta, samalla tavalla kuin kuluttajan käyttö. Vastaanotto jälleenmyyjältä tai ratkaiseva todistus täydellisestä palautuksesta vaaditaan.
   3. Huolellisesta käsittelystä aiheutuvat tuotteen poistot vastaa kuluttaja. Tähän ei voida vedota, jos yrittäjä ei ole toimittanut kaikkia laillisesti vaadittuja tietoja peruuttamisoikeudesta. Tämä on tehtävä ennen ostosopimuksen tekemistä.

     

    8 ARTIKLA - PERUUTUSOIKEUDEN POISTAMINEN

    1. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessa, ainakin ajoissa sopimuksen tekemiseen ja jos se liittyy johonkin 2 ja 3 kohdassa luetelluista tuotteista
    2. Poissulkeminen on mahdollista vain seuraaville tuotteille
     1. jonka yrittäjä on perustanut kuluttajavaatimusten mukaisesti
     2. on selvästi henkilökohtaisia.
     3. joka voi tuhota tai ikääntyä nopeasti
     4. jonka hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta
     5. yksittäisille sanoma- ja aikakauslehdille
     6. ääni- ja videotallenteisiin sekä tietokoneohjelmistoihin, jotka kuluttaja on rikkonut sinetin
     7. hygieniatuotteille, joiden kuluttaja on murtanut sinetin.
    3. Poissulkeminen on mahdollista vain seuraaville palveluille
     1. majoitus-, kuljetus-, ravintola- tai vapaa-ajantoiminnoista, jotka suoritetaan tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson ajan
     2. josta toimitus alkoi kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä
     3. vedoista ja arpajaisista.

      

     9 ARTIKLA - HINTA

     1. Tarjouksessa määritellyn voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja / tai palvelujen hintoja korotetaan, lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hintamuutoksia.
     2. Toisin kuin edellisessä osassa, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hintoihin kohdistuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluja ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta muuttuvilla hinnoilla. Tämä linkki heilahteluihin ja se, että noteeratut hinnat ovat listahintoja, esitetään tarjouksessa.
     3. Hintojen korotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä säännöistä.
     4. Hintojen korotukset 3 kuukaudesta sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on päättänyt tämän ja
      1. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä
      2. onko kuluttajalla lupa peruuttaa sopimus päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
      3. Tuotteiden tai palveluiden tarjousten hinnat sisältävät arvonlisäveron.
      4. Kaikkiin hintoihin liittyy tulostus- ja kirjoitusvirheitä. Emme ota vastuuta tulostus- ja kirjoitusvirheiden seurauksista.
      5. Tulostus- ja kirjoitusvirheiden tapauksessa yrittäjän ei tarvitse toimittaa tuotetta väärään hintaan.     10 ARTIKLA - TAKUU JA VAATIMUSTENMUKAISUUS

     1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa määriteltyjen eritelmien, luotettavuuden ja / tai sovellettavuuden kohtuullisten vaatimusten ja sovellettavien lakimääräysten mukaisia sopimuksen tekemispäivänä. ja / tai valtion säännöt. Jos sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin normaaliin käyttöön
     2. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi vaatia yrittäjältä sopimuksen perusteella. Tämä ymmärretään yrittäjän, hänen toimittajansa, maahantuojan tai valmistajan velvoitteiksi, jos hän antaa kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät sen, mitä hänellä on laillisesti velvollisuus tehdä, jos hän ei ole täyttänyt osuuttaan sopimuksesta.
     3. Puuttuvista tai väärin toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 4 viikon kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.
     4. Takuu ei koske, jos
      1. Kuluttaja on itse korjannut ja / tai jalostanut toimitetut tuotteet tai saanut sen korjaamaan ja / tai käsittelemään kolmas osapuoli
      2. Toimitettuihin tuotteisiin on kohdistettu epänormaaleja olosuhteita tai niitä on muuten käsitelty huolimattomasti tai ne ovat yrittäjän ohjeiden vastaisia ja / tai ne on käsitelty pakkauksessa
      3. Riittämättömyys johtuu kokonaan tai osittain säännöistä, jotka hallitus on antanut tai aikoo antaa käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.     11 ARTIKLA - TOIMITUS JA SUORITUS

     1. Yrittäjä on erittäin varovainen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelun toimitushakemuksia.
     2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja ilmoittaa yritykselle.
     3. Jollei tämän artiklan 4 kohdasta muuta johdu, yhtiö toteuttaa kuitenkin viipymättä hyväksytyt tilaukset 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole suostunut pidempään toimitusaikaan. Jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida täyttää tai vain osittain täyttää, kuluttajalle ilmoitetaan 30 päivän kuluessa tilauksesta. Tällöin kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilmaiseksi. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.
     4. Kaikki toimitusajat ovat ohjeellisia. Kuluttaja ei voi saada oikeuksia määritellyin ehdoin. Kauden ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.
     5. Jos liukeneminen tapahtuu 1 kohdan mukaisesti. Tämän artikkelin 3 kohdassa yrittäjä maksaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua purkamisesta.
     6. Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii tarjoamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä todetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien tuotteiden osalta. Mahdollisen palautuslähetyksen hinta on yrittäjän tilille.
     7. Vahinkojen ja / tai tuotteiden menetyksen riski on yrittäjällä siihen asti, kunnes toimitus tapahtuu kuluttajalle tai ennalta nimetylle edustajalle, joka ilmoitetaan yrittäjälle, ellei toisin nimenomaisesti ole sovittu.

       

      12 ARTIKLA - KESKUSTOIMET: KESTO, PERUUTTAMINEN JA UUDISTAMINEN

      Irtisanominen

      1. Kuluttaja voi irtisanoa määräämättömän sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen milloin tahansa sovittujen peruutussääntöjen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.
      2. Kuluttaja voi irtisanoa määräajaksi tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen milloin tahansa ennen määritellyn ajanjakson päättymistä noudattaen sovittuja peruuttamissääntöjä ja irtisanomisaikaa... enintään yksi kuukausi.
      3. Kuluttaja voi peruuttaa edellisissä kohdissa mainitut sopimukset
       1. Peruuta milloin tahansa, eikä se rajoitu peruuttamiseen milloin tahansa
       2. ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hän on tehnyt sopimuksen
       3. peruuta aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut itselleen

      Uusiminen

      1. Tiettyyn ajanjaksoon tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, ei voida hiljaisesti uusia tai uusia tietyksi ajaksi.
      2. Vastoin edellistä kohtaa, määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivittäisten uutisten ja viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimittamiseen, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmeksi kuukaudeksi määräajaksi, jos kuluttaja on jatkanut tätä. voi peruuttaa sopimuksen jatkamisen päättymistä varten enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
      3. Tietyn ajanjakson ajan tehty sopimus, joka ulottuu säännölliseen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi peruuttaa milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajan ja enintään irtisanomisajan. yli kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu säännölliseen, mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa, päivä-, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien tarjoamiseen.
      4. Rajoitetun ajan sopimusta päivittäisten, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien (näyte- tai esittelytilaukset) säännöllisestä toimittamisesta ei jatketa hiljaisesti, ja se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen.

      Kallis

      1. Jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun keston päättymistä. vastustaa.


      13 ARTIKLA - MAKSU

      1. Ellei toisin ole sovittu, kuluttajien velat maksetaan 7 työpäivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, vrt. 6 artiklan 2 kohta. 1. Jos palvelusopimus tehdään sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
      2. Kuluttajan on ilmoitettava yrittäjälle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista välittömästi.
      3. Jos kuluttaja ei maksa maksua, yrittäjällä on oikeus laillisten rajoitusten mukaisesti periä kohtuulliset kustannukset, jotka kuluttaja on ilmoittanut etukäteen.

        

       14 ARTIKLA - VALITUSMENETTELY

       1. Yrittäjällä on tietoinen valitusmenettely ja hän käsittelee valituksia tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
       2. Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on jätettävä kokonaan ja kuvattava selvästi yrittäjälle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
       3. Yrittäjälle jätettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii odotettua pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vahvistuksella vastaanottamisesta ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
       4. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.


       15 ARTIKLA - RIITOKSET

       Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin sovelletaan vain Alankomaiden lakia, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan


       16 ARTIKLA - LISÄ- TAI MUUT MÄÄRÄYKSET

       Lisäsäännökset tai säännökset, jotka poikkeavat näistä yleisistä ehdoista, eivät saa olla haitallisia kuluttajalle, ja ne on rekisteröitävä kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle.

       Ilmainen toimitus

       Maksa turvallisesti
       SSL-Salausprotokolla
       Yli 15 000+ Tyytyväistä Asiakasta!